Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Hiển thị kết quả duy nhất