Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Hiển thị 25–25 của 25 kết quả