Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng